นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ ในงานรดน้ำผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรม ณ ชมรมชาวปักษ์ใต้ วันที่ 23 เมษายน 2566 https://nursing.siam.edu/wp-content/uploads/2023/04/967d1083-5c66-4509-b316-d1bc42e8313c.mp4 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin