แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”จากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์  ประจำปี 2566เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล”ณ ห้องประชุม Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิตวันที่ 27-28 เมษายน 2566 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin